Sakura             Shaoran                    Mei-ling 

Eriol                Tomoyo                    Yukito                 

Toya                Kero - Kerberos         Yue  

Nakuru            Rubymoon                 Spi * Spinel-sun

Rika                Chiharu                     Naoko 

Yamazaki         Sonomi                     Nadeshko 

    


*- Volver *-